Postup likvidace nefunkčního nábytku a vybavení

Likvidaci věcí, které už nechcete, můžete objednat buď samostatně, nebo může být součástí stěhování. Pokud je likvidace součástí stěhování je třeba zřetelně poukázat či viditelně označit předměty, které se budou likvidovat a odlišit je od předmětů, které se likvidovat nebudou.

 

Za žádných okolností nemůžeme likvidovat věci a předměty ohrožující lidský život nebo zdraví jako jsou: výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí, jedy, radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod.

 

Při likvidaci starého nábytku jsme pouze dopravci, nejsme zodpovědní za přijetí odpadu na sběrném dvoře. Zajistit přijetí odpadu si musíte sami předem telefonicky se zodpovědným pracovníkem sběrného dvora. Na sběrný dvůr musíte jet s námi a prokázat se občanským průkazem s trvalým pobytem v místě sběrného dvora, kam se odpad odváží. Pokud nebude odpad na sběrném dvoře přijat, budeme vám ho muset vrátit, případně ho na vaše náklady dopravíme na oficiální skládku.

 

Upozorňujeme také na možnost dalšího využití nábytku, který je v dobrém stavu, ale vám se již nehodí. Dlouhodobě přímo spolupracujeme s neziskovou organizací, která si bezplatně za odvoz tento převezme. Nábytek dále buď zrenovuje, nebo prodá ve svém dobročinném obchodě Nábytková farma v Kralupech nad Vltavou. Pokud se rozhodnete nábytek darovat a my posoudíme, že je pro to vhodný, nebudeme vám za nakládku ani odvoz nic účtovat.

Zlikvidujeme i váš nefunční nábytek a vybavení domu či bytu!

Zlikvidujeme i váš nefunční nábytek a vybavení domu či bytu!

Seznam sběrných dvorů hlavního města Prahy

Praha 2

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Perucká 2542/10, Praha 2 – Vinohrady

tel: 236 040 000

provozovatel: Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

Praha 3

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Malešická 74, Praha 3 – Žižkov

tel: 734 161 076

provozovatel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Praha 4

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Zakrytá, Praha 4 – Spořilov

tel: 272 764 058, 731 142 348

provozovatel: Pražské služby a.s.

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Dobronická 892, Praha 4 – Kunratice

tel: 605 07 90 49

provozovatel: Pražské služby.a.s. + VS-Ekoprag s.r.o.

Praha 5

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Puchmajerova, Praha 5 – Jinonice

tel: 251 612 343

provozovatel: Pražské služby a.s.

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Klikatá 1238/90c, Praha 5 – Košíře

tel: 731 663 582

provozovatel: Pražské služby a.s.

Praha 6

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice

tel: 284 098 906

provozovatel: Pražské služby a.s.

Praha 8

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Voctářova, Praha 8 – Libeň

tel: 266 007 299, 731 909 653

provozovatel: Ipodec – čisté město a.s.

Praha 9

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany

tel: 284 098 581

provozovatel: Pražské služby a.s.

Praha 11

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Bartůňkova 711, Praha 11 – Chodov

tel: 236 040 027

provozovatel: Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

Praha 12

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Generála Šišky, Praha 12 – Modřany

tel: 244 400 164

provozovatel: Správa bytových objektů Praha – Modřany

Praha 14

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Teplárenská 5, Praha 14 – Kyje

tel: 272 700 952 , 777 301 201

provozovatel: Pražské služby.a.s. + VS-Ekoprag s.r.o.

Praha 15

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Za zastávkou 3, Praha 15 – Dolní Měcholupy

tel: 733 164 810

provozovatel: Pražské služby a.s.

Praha 16

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

V sudech 1488, Praha 16 – Radotín

tel: 257 911 758

provozovatel: Technické služby Radotín.

Praha 20

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní Počernice

tel: 281 924 959

provozovatel: Odbor místního hospodářství ÚMČ P20

Praha 21

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Podnikatelská, Praha 21 – Běchovice

tel: 602 202 191

provozovatel: Ipodec – čisté město a.s.

Praha 22

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Bečovská 939, Praha 22 – Uhříněves

tel: 731 122 905

provozovatel: Pražské služby a.s.

Provozní doba

pondělí až pátek    8:30 – 18:00 hod        (8:30 – 17:00 hod) v zimním období

              sobota           8:30 – 15:00 hod

Potřebujete vyklidit starou půdu, sklep, byt či dům? Odvézt vše nepotřebné na sběrný dvůr?